İtalyanca Alfabesi

  Harf     Harfin Adı     Harfin Okunuşu  
a a a
b bi bi
c ci çi
d di di
e e e
f effe effe
g gi ci
h acca akka
i i i
l elle elle
m emme emme
n enne enne
o o o
p pi pi
q cu ku
r erre erre
s esse esse
t ti ti
u u u
v vu vu
z zeta zeta
w doppia vu doppiya vu
j i lunga i lunga
k kappa kappa
x ics iks
y ipsilon i greka

A ile başlayıp Z ile biten büyük tabloda İtalyanca’nın temel harfleri bulunur. "K , J , X , Y, W" harfleriyse bu dile yabancı dillerden geçmiş kelimeler yoluyla girmiştir. Bu nedenle temel alfabede yer almazlar.